<
BARANGAY OFFICIALS

MANUEL M. PARROCHA
Punong Barangay

Barangay Kagawad:

Barangay Kagawad:

Jonalyn P. Renon
Raul A. Diaz
Gaudencio R. Bitong

Millardo C. Quilla
Florante R. Fontanilla
Dante A. Ormilla
Oscar S. Salonga

Barangay Secretary
Mary Grace B. Magallanes

Barangay Treasurer
Arnel L. Victor


 • Barangay Profile
 • KASAYSAYAN NG BARANGAY II

  Ang Barangay II ay isang maliit na bahagi lamang ng San Jose De Casecnan. Ang iilang mga pamilyang nanirahan dito ay mga ninuno ng pamilya Bitong, Silvestre, Amor, Farro at Saturno. Ang loteng kinatitirikan sa ngayon ng bahay nina G at Gng. Angelo Silvestre ang siyang dating sementeryo ng mga Ilongot at mga banyagang naninirahan sa San Jose De Casecnan. Noon ang lugar na ito na ngayon ay Barangay II na ay marami pang puno, katulad ng bayabas at iba pang prutas. Ang palibot ng simbahan ay maraming amorseco kaya namamangha ang mga taga baryo kapag nakikita nilang amorseco ang damit ng unang imahen ni San VICENTE Ferrer. Taong 1927, kinagisnan na ni G.Pantaleon Silvestre, Sr. na mayroon nang simbahan sa loteng kinalalagyan ngayon ng mataas na Paaralan na Mount Carmel at ang patron ay si San Vicente Ferrer. Bilang anak ng mga taga -pangalaga ng San VICENTE Ferrer ay pinatutunayan niya ang mga himalang ginawa ng Patron sa mga taong nais niyang manalig at ilapit sa Dios.

  Taong 1930, isinilang din ang isa pang taga Barangay II sa katauhan ni G. Felimeno Bitong. Ikinukwento ng kanya ina na si Pascuala Amor Bitong na si San Vicente Ferrer ay nakita ng mga Ilongot sa tabing ilog ng Casecnan. Ang Santo ay nakatungtong sa isang malaking bato sa tabi ng bayabas. Ipinamalita nila ito sa mga matatanda sa baryo kaya pinuntahan nila naroon pa ang santo. Nang Makita nila si San Vicente Ferrer ay kaagad nilang kinuha at idinala sa baryo at ipinagpatayo ng kapilya sa loteng sakop ng Barangay II ngayon. Ang matatandang nagkaloob ng lote para sa simbahan ay sila G. Pedro Catipon ama ni G.Delfin, G.Bitong ama ni G. Felimeno Bitong, G. Perfecto Bitong kapatid ni G. Salvador, G. Benito Silvestre ama ni G. Pantaleon Silvestre,Sr. at si G. Mariano Silvestre kasama ni G. Exequiel Silvestre,Sr. Mula noon ang mga matatandang nabanggit ay siyang nag-aasikaso sa simbahan kasama ang kani-kanilang mga asawa, lalo na kung kapistahan ni San Vicente Ferrer.

  Taong 1938, bago pa sumiklab ang pangalawang digmaan pandaigdig, may mga paring dumalaw sa San Jose De Casecnan upang magdaos ng banal na Misa, kasal at iba pang-espiritwal na gawain. May kasama rin silang mga katetista na sina Bb. Clara Guinacaran at Bb. Mejico.Ang paring lingkod ng Baler ay si Padre Elioso. December 8, 1941, sumiklab ang pangalawang digmaan pandaigdig kung saan nasakop ng bansang Hapon ang Pilipinas. Naabot nila ang mga baryong bayan ng Baler. Dumating ang panahon na kailangang lisanin ang mga taga baryo ang kanilang lugar na naabot ng mga Hapones. Kabilang sa mga lumikas na pamilya ang magkapatid na G. Mariano at si G.Benito Silvestre. Sa takot sa mga Hapones lumikas sila sa Dianawan na kasama ang Poong San Vicente Ferrer sa dahilang baka sirain ng mga kaaway. Sa kanilang paglikas ang matiyagang nagpasan sa patron ay ang namayapang G.Leonardo Silvestre,Sr. ang ama ni G. Flor Silvestre Gomez. Dapat malaman ng taga Maria Aurora na ang unang imahen ni San VICENTE Ferrer ay natatanggal ang kamay. Kaya ang mga deboto rito na maysakit ay inaalis ang kanyang kamay at siya ang ipinupunas sa bahagi ng katawan na masakit o may karamdaman. Sa Dianawan, iginawa rin kaagad ng kubol si San Vicente at doon ay patuloy nilang inalagaan. Pagkalipas ng kaguluhan ay bumalik na muli sila sa baryo, kasama pa rin ang patron at inilukluk nilang muli sa kapilyang dating kinalalagyan. Ngunit nang minsang may dumaan na malakas na bagyo ay nagiba ang lumang kapilya kaya’t ang imahen ni San Vicente Ferrer ay nadumihan. Pinagpasiyahang ng mga pamilya sa baryo ay pareinkarna sa Maynila ang Patron at ito’y ipinadala kay G. Alberto Sindac sapagkat siya ang sanay magpunta sa Maynila. Sa di inaasahang pangyayari, ang dumating na San Vicente Ferrer ay hindi nahihiwalay ang kamay at hindi na rin napapalitan ng damit.

  Taong 1944, sa kabila ng mga kaguluhan ang paring misyonero na si Padre Elioso ay paring walang takot na magdaos ng banal na misa sa San Jose De Casecnan. Isang araw ng Linggo ay maagang nagmisa si Padre Elioso nasa kalagitnaan ang pagdiriwang ng may biglang dumating na dalawang lalaking nakakabayo at armado. Biglang lumapat sa pari at tinalian ng dalawa at kinuha siya kasama ang babaeng ikinakasal niya noong oras na iyon. Nagtaka ang mga nakasaksi sa pangyayari, ngunit napag-alaman din nila na ang babaeng kakasalin sa armadong kumuha sa pari.
  Taong 1945, natapos ang digmaan ngunit hindi natapos ang misyon ng kaligtasan. May mga sumibol na mga manggagawa ng simbahan na siyang nagpapadaloy ng pagdarasal ng rosario, novena at iba pang pananalangin sa baryong San Jose. Sila ay sina Gng. Filomena Amatorio Silvestre, Gng. Pascuala Amor Bitong, Gng. Rosario Farro Santiago, Gng. Rosario Verial Santiago at Gng. Segundina Bitong Verial. Taong 1949, ang baryo ng San Jose De Casecnan ay naging bayan ng Maria Aurora, subalit ang Barangay I at II at iisa pa lamang sa pangalang Poblacion na pinapamahalaan ni Kapitan Delfin Catipon ang ama ni G. David Catipon. Ang kanyang mga kagawad naman ay sina Kagawad Felomino Bitong, G. Leonardo Silvestre, Sr., G. Gaudencio Catipon, Sr., at si G. Alfredo Bitong, Sr.

  Taong 1953, nagbukas ang Mataas na Paaralan ng Mount Carmel upang magkaroon ng pagkakataong makapag-aral ang mas maraming kabataan sa Maria Aurora. Ang paaralan ay itinayo sa compound ng simbahan ng Barangay II. Ang unang naging Punong-guro ay si G. Godofredo Laureles. Taong 1954-1957, ang Mount Carmel High School ay pinapangasiwaan ni G. Toribio Aligato samantalang ang simbahan ay dinadalaw-dalaw lamang ng mga paring Carmelita na naglilingkod sa Parokya ng Baler tulad nina Fr. Atanasius, Fr. Joseph at iba pang kaparian.

  Taong 1963 hanggang 1964, itinalagang Paring-Lingkod si Father Eliseus Lopez, na isa ring Karmelita sa Parokya ni San Vicente Ferrer. Ang mga mananampalataya noon ang siyang hinihintay ng mga pari para magsimba bago magmisa, sapagkat hirap na hirap pa noong tumubo ang binhi ng pananampalatayang tinanggap nila sa binyag. Samantalang sa panig naman ng pulitika ay nagkaroon naman ng lokal na halalan at muling nahalal na kapitan ng Poblacion ay si G. Delfin Catipon.

  Taong 1966-1968, nagkaroon ng pagpapalit ng destino ang mga kaparian na mga Karmelita. Naitalaga sa Parokya ni San Vicente Ferrer si Fr. Ignatius Read, OCD. Noong panahong yaon ang nagtuturo ng katetismo sa mababang paaralan ay mga madre mula sa Tayabas, Quezon. Ang mga mag-aaral sa ika–4 na taon ng Mount Carmel ay binigyan din ng pagkakataong magturo ng katesismo sa elementary. Si Fr. Ignatius Read din ang nagpalagare sa pakpak ni San Vicente Ferrer kahit labag sa kalooban ng manggagawang si G. Epifanio Biascan. Panahon din ni Fr. Ignatius ng mabaklas ang buong bubung ng simbahan sa dumaang malakas na bagyo sa Maria Aurora.

  Taong 1968-1969, hindi natuloy ang pambarangay na halalan, kaya’t nagpatuloy sa panunungkulan ang dating pamunuan barangay. Nagpalit-palit din ang mga Paring-Lingkod sa Parokya ni San Vicente Ferrer hanggang maitalaga si Fr. Earnest Unverdorben, isa ring Karmelita. Taong 1970, dumating si Fr. Dominic Scheerer, OCD. Nabigyan sigla ang pang-espiritwal na buhay ng sambayanan. Ginising niyang kumilos ang gang CWL sa pamumuno ni Bb. Alicia Silvestre. Kasabay noon nagtalaga si Fr. Dominic ng Professional Catechists na nag-aral sa Mother of Life. Sila’y sina Bb. Juliet Pimentel, Bb. Dina at iba pang sumunod sa kanila. Ang itinuro nilang subject sa Mount Carmel ay tungkol sa Religion at Social Ethics. Sila din ang unang nagbigay ng kamalayan sa mga Layko na maging mapanagutang Kristiyano sa pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pagiging paring lingkod ni Fr. Dominic Scheerer ay hindi lamang itinuon sa pangangalaga ng espiritwal na buhay kundi binigyan-diin ang pang-ekonomiyang pag -unlad ng sambayanan sa pamamagitan ng modernong pag-aalaga ng Hi-breed na mga baboy. Ipinakita rin niya ang advantage ng modern farming kaya’t may mga naging kaibigan siyang nag-adopt ng kanyang karunungan.

  Taong 1972, natapos ang mga pinagawa ni Father Dominic na kumbento ng mga pari at madre gayon din ang simbahan na itinayo sa Barangay IV. Ang unang lumipat sa mga bagong kumbento ay ang pari at mga MCST Sisters. Samantalang ang simbahan ay nagkaroon pa ng finishing touches sa pamamagitan ng Alay-Palad na ginamit nila. Taong 1972, idineklara ni Presidente Marcos ang “martial law”. Marami ang nabago sa sistema ng pamahalaan. Nabuo ang mga barangay at dito na sumulpot ang Barangay I, II, III, at IV sa Poblacion. Naitalaga si G. Norberto Bitong na maging Kapitan ng Barangay II. Ang kanyang mga naging kagawad ay sina G. Felomino Bitong, G. Alfredo Delos Trinos, Sr., G. Rodrigo Parrocha, G. Geronimo Valdez, G. Eusebio Campos at G. Alejandro Fontanos. Taong 1973-1974, ang Paaralang Mount Carmel ay nanatili pa rin sa Barangay II sapagkat noong mga panahong ito ay pinag-aaralan kung ipagpapalit ang loteng paaralan sa subdibisyon ng mga Dulay sa tabi ng kumbento ng mga pari. Kaugnay ng paaralan ay nagpalit-palit ng Punong Guro noon, dahilan sa nagbitiw si G. Nicanor Benter at ang inirekomenda niyang maging Principal si G. Rodrigo Gavino. Taong 1974, Nagkaroon muli ng pagpapalit ng Punong-Guro at ang itinalaga ay si G. Flaviana Dela Pena. Noong panahong yaon ay sinimulan ni Fr. Dominic na isangkot ang Layko sa gawaing pamparokya bilang programa ng Prelatura ng Infanta. Ang mga guro ay sinanay sa Bibliya pinag-aaralan at serbisyo gayundin sa pagbibigay ng Homilya kung araw ng Linggong Pagdiriwang.

  Taong 1975, patuloy na pinakilos ang mga mag-aaral ng Mount Carmel sa pamamagitan ng pagtuturo ng katesismo sa mababang paaralan na pam publiko. Ginagamit din silang manguna sa mga Block Rosary lalo na sa Barangay II. Taong 1978, nagkaroon ng pag-unlad sa mga pasilidad ng Mount Carmel ng buwan ng Abril at Mayo. Nang magbukas ng klase ng Hunyo ay nagbukas din ng extension college ng MCC Baler sa Mount Carmel High School ng Maria Aurora. Sa pananaw at layunin na makapag-aral ay mas maraming kabataang mahihirap. Ito’y sa pagsisikap ni G. Flaviana G. Dela pena sa tulong ni Dr. Epitacio Palispis ng MCC Baler. Taong 1982, Ang isang nars sa Rural Health Unit na si Bb. Alicia Silvestre ay pumasok na madre sa Notre Dama De Vie Novaliches, Quezon City”. Subali’t hinayaan siyang maglingkod sa parokya ni San Vicente Ferrer sa kakulangan ng maggagawa sa parokya. Ngunit taong 1983, ika –13 ng Pebrero siya ay namatay sa sakit na kanser. Sa pakiusap ng mga lider simbahan ay pinayagan ang kanyang labi na maiuwi upang dito sa Maria Aurora mailibing. Taong 1985, nagkaroon ang Barangay II ng buong taong Block Rosary sa pangunguna ni Gng. Mameng Sindac, Gng flaviana g. Dela Pena, Gng. Victoria Dela Pena Palogan at iba pang mga kabataan ng Barangay II.

  Taong 1986, Muling nagkaroon ng halalan sa pamunuang barangay. Nahalal na kapitan si G. Norberto Bitong at mga kagawad na sina G. Filomeno Bitong, G.Geronimo Valdez, G. Alfredo Delos Trinos, Sr., G. Alejandro Fontanos, G. Eusebio Campos at G. Rodrigo Parrocha. Noong taong din iyon ay nahalal na Sangguniang Pambayan si Kapitan NORBERTO BITONG bilang representative ng mga kapitan sa Sangguniang Bayan. Dahil dito itinalagang Acting -kapitan si G. Filomeno Bitong. Taong 1990, nagkaroon ng halalang pambarangay at nahalal si G. Jovencio Quilla. Subali’t ilang buwan pa lang siyang nakaupong lider ng Barangay II siya ay nagbitiw sa tungkulin. Dito naging kapitan si G. Luciano Bitong bilang first vote sa mga kagawad. Taong 1993, nagsimulang magkaroon ng monthly pledges na suporta ang ilang pamilya sa Barangay II, hanggang pormal na inilunsad ang balik-handog sa lahat ng Katolikong pamilya.

  Taong 1994, nahalal na muli si G. Jovencio Quilla sa lamang na limang boto kay G. Mar Francia. Bago pa lang makapanumpa bilang kapitan ng barangay ay iminungkahi na niya na nais niyang magkaroon ng Barangay Fiesta. Nang idinaos ang unang sesyon noong unang sabado ng Setyembre 1994 sa ilalim ng kaniyang pamumuno. Dahil dito, iminungkahi ni Gng. Flaviana g. Dela pena na ang patron ng Barangay II ay Ina Poon Bato at ipagdiwang ito ng Enero 24 na pinangalawahan naman ito ni Kagawad Rufina Salonga. Subalit ng magkaroon ng Barangay II Assembly Meeting napagkaisahan ng mamamayan na ipagdiwang ang barangay Fiesta tuwing ika –4 na sabado ng Enero.